RCB

Cech Bydlení RCB z.s.

 • Rozsah námi poskytovaného poradenství je tedy opravdu široký a naším cílem je vybudování takového týmu, který bude schopen podávat odborné rady skutečně ve všech oblastech s bydlením spojených.
  Samozřejmě jsme si vědomi toho, že přicházíme na již poměrně naplněný trh, ale právě poznatky z praxe v terénu nás vedly k myšlence založení organizace, která bude poskytovat poradenství pro nájemníky a vlastníky bytů.
  Stále se setkáváme s tím, že nájemníkům není známo, jaká práva mají, neví jak postupovat v případě, kdy vlastník bytu neplní své povinnosti. V mnoha případech se domnívají, že nejlepším řešením je přestat hradit nájem bytu. Začínají zpravidla hledat někoho, kdo by jim poradil, ale kde jsou poradenské organizace? Je několik poradenských center ve větších městech, která ale poskytují služby zdarma pouze členům. Co ostatní vlastníci a nájemníci?

  Cech bydlení je zde pro všechny, kteří mají zájem o informace.

  Přičemž základní poradna je zdarma.
  Za úhradu je poté poskytováno odborné poradenství - právní zastoupení, stavební řízení, ekonomické úkony.