RCB

Revize stanov

 • Od 1. 1. 2014 platí v České republice zákon č. 89/2014, občanský zákoník (dále jen "OZ"), a dále zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"). Uvedené zákony kladou celou řadu nových požadavků jak na bytová družstva, tak i na společenství vlastníků jednotek. Mezi tyto požadavky patří například:

  Jedná se zejména o tyto kroky:

  · povinnost změnit stanovy bytových družstev i společenství vlastníků jednotek (přičemž v případě bytových družstev je vyžadován souhlas 100% členů družstva)
  · povinnost uvést stav zápisu ve veřejném rejstříku do souladu s novou právní úpravou
  · nutnost upravit stávající nájemní a podnájemní smlouvy
  · nutnost zrevidovat interní dokumenty tak, aby byly v souladu s novou právní úpravou.

  Zatímco bytová družstva měla změnit stanovy (uzpůsobit je nové právní úpravě) do 30. 6. 2014, společenství jednotek musí tuto povinnost splnit nejpozději do 31. 12. 2016. Stav zápisu ve veřejném rejstříku měl být jak v případě bytových družstev, tak i společenství vlastníků jednotek, uveden do souladu s novou právní úpravou do 30. 6. 2014.

  Upoutávka na DVD pro bytová družstva

  Upoutávka na DVD pro společenství vlastníků